Cięcie laserowe blach

Cięcie laserem to nowoczesna technologia obróbki materiałów. Najczęściej stosowane do cięcia i wycinania różnorodnych kształtów z blach stalowych, aluminium oraz coraz częściej do obróbki tworzyw sztucznych.

Jak dochodzi do przecięcia materiału? Laser emituje wiązkę fotonów, której energia jest skupiana na bardzo małej powierzchni ciętego materiału. W skutek wytworzonej wysokiej temperatury materiał spala się, stapia lub wyparowuje. Przez co procesy cięcia laserem można podzielić na trzy grupy: metodę spalania, metodę stapiania oraz metodę sublimacji (odparowania). Stosowana metoda zależy głównie od mocy oraz rodzaju stosowanego lasera.

Wycinanie laserowe a cięcie plazmowe

Wycinanie laserowe często bywa porównywane do cięcia plazmowego. Jeżeli chodzi o dokładność odwzorowania wycinanych kształtów bezdyskusyjna jest przewaga urządzeń laserowych. Dokładność może być lepsza niż ±0,1 mm, a dla cięcia plazmowego wynosi co najwyżej ±0,15 mm. Także szerokość linii cięcia plazmowego jest znacznie większa. Do uzyskania tak precyzyjnych wymiarów wycinanych elementów lasery przemysłowe wyposażone są w sterowanie CNC. Dzięki rozwojowi sterowania CNC możliwe stało się nie tylko precyzyjne laserowe wycinanie blach, ale również cięcie i wycinanie w rurach, profilach i elementach przestrzennych. Do tego typu obróbki konieczne są urządzenia wieloosiowe.

Na przebieg cięcia laserowego wpływa szereg czynników związanych z konstrukcją urządzenia, parametrami lasera, rodzajem ciętego materiału, geometrią i rozmieszczeniem wycinanych elementów. Ważnym czynnikiem jest moc urządzenia. Wraz ze wzrostem mocy lasera zwiększa się maksymalna grubość przecinanego materiału oraz maksymalna prędkość cięcia. W przemyśle najczęściej wykorzystywane lasery mają moc nie przekraczającą 5 kW i są to zwykle lasery CO2, które wykorzystują jako ośrodek czynny mieszankę dwutlenku węgla, azotu i helu.

W dzisiejszych czasach plotery i wycinarki laserowe są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu do szybkiej oraz precyzyjnej obróbki materiałów. Począwszy od stali, aluminium, miedzi skończywszy na tworzywach sztucznych oraz kompozytach.