Laser Fiber zasada działania

Laser światłowodowy opiera się na połączonych ze sobą diodach tworzących strumień laserowy, który przenoszony jest do głowicy za pomocą giętkiego włókna światłowodowego. W przypadku tradycyjnych laserów wiązka przenoszona jest do głowicy za pomocą optycznego systemu soczewek i zwierciadeł.

Laser gwarantuje dowolność kształtu wycinanych konturów. Nawet najbardziej skomplikowane kontury można wyciąć przy pomocy wiązki laserowej. Cięcie leserem rur stanowi alternatywę wobec technologii obróbki skrawaniem jak cięcie piłą, wiercenie czy frezowanie. Znacznie skraca czas obróbki i w porównaniu do konwencjonalnych metod obróbki rur oraz profili – koszty jednostkowe obniżają się w znaczny sposób. Dodatkowym atutem jest to, że jednym narzędziem – laserem – możliwe jest wycinanie w najróżniejszych rodzajach materiałów o różnych grubościach i geometriach W porównaniu z innymi technologiami ograniczana jest ilość potrzebnych urządzeń oraz czas przeznaczony na wymianę narzędzi.

Laser Fiber jak działa?

Laser Fiber (czyli laser światłowodowy), w odróżnieniu od laserów tradycyjnych (np. ze źródłem CO2) charakteryzuje się zarówno światłowodowym źródłem, jak i światłowodowym prowadzeniem wiązki. Dzięki temu nie potrzeba skomplikowanych układów regulacji drogi wiązki oraz nie ma ryzyka osłabienia wiązki lasera poprzez źle ustawione i zanieczyszczone zwierciadła czy soczewki. Strumień laserowy przenoszony jest bezpośrednio i bez strat. W tego typu laserach elementem czynnym jest światłowód domieszkowany jonami pierwiastków ziem rzadkich, takimi jak erb, iterb, neodym. Źródłem w tych laserach są półprzewodnikowe diody laserowe. Technologia Laser Fiber charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz doskonałą jakością wiązki. Długość uzyskanej fali światła lasera jest dziesięciokrotnie mniejsza niż lasera CO2. Dzięki czemu uzyskać można większe skupienie energii, a to daje możliwość wykorzystania cięcia laserem do materiałów bardziej refleksyjnych, nieosiągalnych dla tradycyjnych urządzeń. Wycinanie laserem światłowodowym dzięki małej średnicy ogniskowej oraz doskonałej jakości strumienia determinuje bardzo wysoką wydajność i bardzo dobrą jakość powierzchni bocznej. Urządzenia w tej technologii osiągają wysokie prędkości cięcia: ponad 20m/min. Wycinanie laserowe na urządzeniach wyposażonych w laser światłowodowy cechuje się stosunkowo niskim kosztem eksploatacji dzięki oszczędności energii i kosztów ochrony środowiska. 3-krotnie mniejszy pobór energii w porównaniu do źródła CO2. Do działania przecinarki nie jest już potrzebny gaz o wysokiej czystości, a do prowadzenia wiązki nie używa się dwutlenku węgla.

Nowoczesna technologia pozwoliła na wyeliminowanie kosztownych i uciążliwych w serwisowaniu elementów prowadzenia wiązki – systemu luster wraz z akcesoriami. Prowadzenie w Laser Fiber odbywa się poprzez niezawodny i bezobsługowy przewód światłowodu. Żywotność systemu IPG wynosi minimum 100 tys. godzin.