Frezowanie CNC

Frezowanie CNC to jedna najpowszechniejszych metod kształtowania elementów za pomocą obróbki ubytkowej. Technologia ta polega na wcinaniu się obracającego z wysokimi prędkościami freza w materiał i odcinanie jego nadmiaru. Obecnie najefektywniejsze metody frezowania są oparte na obrabiarkach CNC. Budowa frezarek wyposażonych w system sterowania CNC w ogólnym zarysie jest bardzo podobna do obrabiarek konwencjonalnych. Różnicą jest możliwość komputerowego sterowania układami odpowiedzialnymi za ruch roboczy. Wszystkie ruchy obrabiarki niezbędne do wykonania obróbki są obliczane, sterowane i kontrolowane przez wbudowany komputer.

Obróbka CNC na frezarkach sterowanych numerycznie

Wykorzystywanie frezarek CNC jest bardzo powszechne, głównie dzięki temu, że pozwala na uzyskiwanie nawet najbardziej skomplikowanych kształtów. Stosuje się ją zarówno do metali, drewna, jak i tworzyw sztucznych, co świadczy o dużych możliwościach i funkcjonalności. Frezowanie CNC to metoda bardzo uniwersalna, a dzięki wysokiej dokładności opartej na sterowaniu komputerowemu zapewnia pełną powtarzalność procesu. Takie frezarki można wykorzystać do: frezowania rowków wpustowych, wykonania uzębień na kołach zębatych, produkcji nawet najbardziej skomplikowanych form wtryskowych, matryc czy stempli. Jedynym ograniczeniem jest ilość stopni swobody – osi danej maszyny oraz geometria narzędzi. Takie maszyny umożliwiają długa, bezawaryjna oraz bezpieczną pracę przy niewielkim nakładzie pracy operatora. Frezarki, w zależności od budowy i zastosowania, mogą być pionowe, poziome, uniwersalne, przeznaczone do kół zębatych i innych zastosowań. Ważne jest więc, by do pracy wybrać tę obrabiarkę, która będzie najbardziej odpowiadała profilowi wyrabianych przez firmę produktów.

Do najważniejszych zalet frezowania metodą CNC należy przede wszystkim bardzo wysoka dokładność wykonania, której nie można uzyskać z wykorzystaniem metod ręcznych. Dużym plusem jest powtarzalność kształtów i wymiarów, co umożliwia uzyskiwanie elementów w serii o identycznych parametrach. Ponadto po frezowaniu CNC można uzyskać wysoką jakość krawędzi, bez potrzeby przeprowadzania obróbki wykańczającej. Na uwagę zasługuje także szybkość obróbki oraz optymalne wykorzystanie materiału, co powoduje znaczne oszczędności.