Laser CO2 zasada działania

Obróbka laserowa znajduje coraz większe zastosowanie w przemyśle z powodu własności promieniowania laserowego umożliwiających wykonanie wielu precyzyjnych operacji technologicznych na różnych materiałach z wydajnością i dokładnością znacznie przewyższającą metody obróbki skrawaniem.

Laser Co2 jak działa?

Nazwa LASER pochodzi od pierwszych liter w języku angielskim opisu zjawiska tworzenia promieniowania elektromagnetycznego: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, czyli wzmocnienie światła za pomocą wymuszonej emisji promieniowania. W ploterze laserowym CO2 najważniejszym elementem jest tuba laserowa CO2. Tuby posiadają różną moc od kilkudziesięciu do ponad stu wat. Od mocy danego lasera zależą szybkości grawerowania i cięcia różnorodnych materiałów. Jak sama nazwa wskazuje głównym ośrodkiem, w którym generowana jest wiązka lasera jest dwutlenek węgla CO2. Nie jest to jednak jedyny gaz wypełniający tubę. Najczęściej tubę wypełnia mieszanina gazów pod ciśnieniem, w której w skład wchodzą oprócz dwutlenku węgla, azot (N2), wodór (H2), hel (He). Tworzenie wiązki polega na wymuszeniu za pomocą impulsu napięcia elektrycznego drgań atomów azotu. Ponieważ azot nie emituje energii w postaci fotonów przekazuje swą energię cząsteczkom dwutlenku węgla, a te zmieniają energię drgających elektronów na emisję fotonów. Nie tylko metale mogą być obrabiane laserem. Wycinanie laserem CO2 można stosować do wielu materiałów niemetalicznych, takich jak pleksi, polichlorek winylu, polietylen, drewno, szkło, ceramika, papier itd. Cięcie laserem znajduje swoje zastosowanie również przemyśle spożywczym gdzie możliwe jest bezdotykowe, porcjowanie żywności. Również materiały specjalne, jak np.: tytan, są wypalane laserem CO2.

Cięcie laserem CO2 charakteryzuje mała strefa wpływu ciepła oraz stosunkowo wąska szczelina cięcia. Wypalane elementy posiadają czyste i prostopadłe krawędzie oraz bardzo małe nierówności powierzchni rozdzielenia. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia i utrzymania tolerancji wymiarów ciętych elementów konstrukcyjnych jest dokładne prowadzenie strumienia tnącego.