Usługi gięcia CNC blach

Gięcie jest procesem kształtowania wyrobów z blach, prętów, profili i drutów polegającym na trwałym odkształceniu materiału. Gięcia może być przeprowadzane na zimno lub na gorąco. Ze względu na typ wykorzystywanych maszyn można wyróżnić następujące metody gięcia:

  • na prasach,
  • za pomocą walców,
  • za pomocą przeciągania.

Gięcie na prasach jest najczęściej stosowanym sposobem kształtowania wyrobów giętych. Aby gięcie blach przebiegało sprawnie i efektywnie to najlepszym wyborem jest zastosowanie prasy krawędziowej. Wykorzystanie technologii CNC w nowoczesnych prasach krawędziowych pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności gięcia, dużej powtarzalności oraz uzyskania maksymalnej szybkości procesu. Gięcie blach przy użyciu prasy krawędziowej CNC pozwala na wykonanie skomplikowanych kształtów z zachowaniem dużej dokładności wytwarzanych elementów. Najczęściej obróbce podlega stal zwykła, ocynkowana, nierdzewna bądź aluminiowa. Prasy krawędziowe doskonale radzą sobie z cienkimi, jak i grubymi arkuszami.

Proces gięcia na prasach CNC

Gięcie CNC blach w prasach krawędziowych odbywa się wzdłuż jednej krawędzi. Proces gięcia realizowany jest za pomocą dwóch narzędzi: stępa i matrycy. Promień gięcia determinowany jest poprzez promień stempla. Sterownie CNC kontroluje ruch suwaka, do którego przymocowany jest stempel. Komputer przelicza wysokość, na którą należy opuścić stempel, tak aby po powrocie w górne położenie, kąt gięcia osiągnął wartość zadaną. W krawędziarkach CNC numerycznie sterowane zderzaki służą do ustawienia detalu tak, aby stempel trafił dokładnie w linię gięcia. Takie rozwiązanie pozwala na otrzymanie półki o zadanej wysokości. Sterownik przelicza współrzędne położenia zderzaków na podstawie geometrii detalu wprowadzonej do systemy przez operatora. Dzięki czemu znacznie ograniczany jest błąd ludzki w trakcie procesu. Krawędziarki CNC coraz częściej są wyposażone w systemy korekcji strzałki ugięcia.

Wysokie wymagania odnośnie dokładności i powtarzalności elementów giętych powodują ze najchętniej wykorzystywaną technologią gięcia jest gięcie blach CNC na maszynach sterowanych numerycznie.