Spawanie robotem spawalniczym

Robotyzacja miejsc pracy staje się coraz bardziej powszechna. Na użycie zrobotyzowanych stacji roboczych decydują się już nie tylko duże korporacje w przemyśle samochodowym, ale także średnie przedsiębiorstwa. Potrzeba wykorzystania robotów wynika z oszczędności czasu, eliminacji błędów natury ludzkiej oraz znacznie większej powtarzalności wykonywanych procesów.

Inwestycja w zrobotyzowane stanowiska spawalnicze powinna być poparta analizą techniczno-ekonomiczną i zalecana jest do produkcji średni i wielkoseryjnej. Z punktu technicznego najważniejszym elementem jest dobór metody spawania np. MAG (około 90% wszystkich systemów w robotach spawalniczych), MIG lub TIG. Natomiast z punktu widzenia ekonomii główną rolę odgrywa cena robota.

Korzyści wynikające z zastosowania zrobotyzowanego procesu spawania

Spawanie robotem powoduje wymierne korzyści:

  • kilkukrotnie wyższa prędkość spawania w porównaniu z spawaniem konwencjonalnym,
  • wyższa dokładności i powtarzalność procesu spawalniczego,
  • minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania procesu spawania na organizm człowieka np. ryzyka związanego z poparzeniem łukiem elektrycznym,
  • możliwość maksymalnej eksploatacji 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Ze względu na coraz to wyższe wymagania stawiane połączeniom spawanym znacznie rozwijają się usługi spawania robotem. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestowanie w zrobotyzowane stanowiska lub na podwykonawców dysponujących tą technologią. Zrobotyzowanie procesu spawania niesie ze sobą poprawę właściwie wszystkich aspektów związanych z wytwarzaniem elementów spawanych. Zastosowanie nowoczesnych technik spawania możliwych do wykonania tylko na stanowiskach zrobotyzowanych zapewnia ogromną redukcję odprysków, co eliminuje konieczność czyszczenia elementów po spawaniu. Warto zaznaczyć również, że uzyskana dzięki robotom powtarzalność gwarantuje zmniejszenie wad spawalniczych, a tym samym redukuje ilość braków czy konieczność napraw. Dodatkowo, robot pozwala na pracę w systemie ciągłym, co znacząco przekłada się na wydajność oraz pozwala na osiąganie konkurencyjnych cen.