Śrutowanie detali

W warunkach przemysłowych rdzę i zgorzelinę najczęściej usuwa się metodami mechanicznymi. Najlepsze wyniki daje oczyszczanie strumieniowo-ścierne, nazywane potocznie śrutowaniem lub piaskowaniem w zależności od rodzaju użytego materiału ściernego.

Zasada działania tej metody oczyszczania polega na tym, że ziarna materiału ściernego unoszone są w strumieniu sprężonego gazu, cieczy lub mieszaniny gazu i cieczy. Śrut zderza się z dużą prędkością z przeznaczoną do oczyszczenia powierzchnią. Pomimo swej małej masy, poszczególne ziarna posiadają znaczną energię i w trakcie zderzenia z powierzchnią powoduje odrywanie mikroskopijnych cząstek z powierzchni oczyszczanego materiału.

Śrutowanie elementów-przygotowanie powierzchni

Śrutowanie detali powinno być wykonywane umiejętnie tak aby ścierać tylko warstwę zanieczyszczeń takich jak rdza czy zgorzeliny. Śrutowanie nie powinno ścierać zbyt grubej warstwy tak aby nie naruszać czystego metalu. Powierzchnia po śrutowaniu czy piaskowaniu nie powinna być zbyt chropowata. Oczyszczanie powierzchni metalowych śrutem żeliwnym, staliwnym lub stalowym zapewnia wyższą efektywność procesu oczyszczania w porównaniu do zwykłego piaskowania. Powierzchnia po oczyszczeniu powinna być pokryta powłoką ochronną np. farbą podkładową. Śrutowanie przygotowuje powierzchnie pod malowanie, cynkowanie lub inne procesy, zapewniając tym samym większą trwałość produkowanych elementów. Nieodpowiednie przygotowanie powierzchni przed utworzeniem warstwy wierzchniej bądź powłoki ochronnej powoduje wiele ujemnych skutków takich jak: zmniejszenie przyczepności powłoki do podłoża, zmniejszenie gładkości powierzchni czy rozwój korozji podpowłokowej.

Po śrutowaniu detali otrzymuje się powierzchnie metalicznie czyste, pozbawione wszelkich zanieczyszczeń stałych jak tlenków, pozostałości lakierów i farb. Metody te jednak nie pozwalają na usunięcie olejów, smarów, tłuszczu czy past polerskich. Dlatego niejednokrotnie konieczne jest przeprowadzenie wstępnej obróbki chemicznej np. odtłuszczania lub zobojętniania, przed obróbką strumieniowo-ścierną.