Wycinanie plazmowe blach

Plazma to zjonizowany strumień gazów. Dzięki specyficznym właściwościom nazywa się ją czwartym stanem materii. W plazmie współwystępują zjonizowane atomy oraz elektrony, jednak sumarycznie plazma jest elektrycznie obojętna. Proces cięcia metali (stali, stopów aluminium, itp.) przy zastosowaniu łuku plazmowego polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia plazmowym łukiem elektrycznym. Łuk ten jarzy się między elektrodą nietopliwą, a ciętym przedmiotem. „Plazmą” nazywany jest w tej technologii silnie zjonizowany gaz, który przepływając przez łuk elektryczny jarzący się między elektrodami, ulega jonizacji i dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarza strumień plazmy o temperaturze rzędu 10000-20000 stopni Celsjusza. Powszechnie stosowanym gazem plazmo twórczym jest powietrze. W urządzeniach o dużych mocach z reguły używa się argonu, azotu, wodoru lub dwutlenku węgla.

Zastosowanie cięcia plazmowego

Strumień plazmy umożliwia cięcie materiałów przewodzących prąd elektryczny takich, jak stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi czy żeliwa. Duża gęstość energii cieplnej łuku plazmowego umożliwia prowadzenie cięcia z dużymi prędkościami dochodzącymi do 10 m/min. Prędkość cięcia oraz maksymalny zakres przebicia blach determinują parametry prądowe łuku plazmowego oraz gatunek i grubość ciętego metalu. Stosowane obecnie źródła plazmy umożliwiają cięcie od krawędzi, blach ze stali niskowęglowych o grubości do ok. 60 mm. Cięcie produkcyjne z wysokimi prędkościami oscyluje w granicach 30 mm a przebicie 40mm. W przypadku cięcia stali nierdzewnych i stopowych przebijalność spada o ok. 20%. Nowoczesne maszyny sterowane numerycznie (CNC) umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości krawędzi ciętego metalu.

Do zalet cięcia plazmowego należy zaliczyć możliwość uzyskania znacznych prędkości cięcia. Dzięki dużym prędkościom i małym obszarze działania temperaturą uzyskuje się niewielką, wąską strefę wpływu ciepła, a co za tym idzie znikomy w wpływ temperatury na strukturę materiału. Niewielka szczelina cięcia pozwala na optymalne wykorzystanie materiału. Do niepożądanych cech tej technologii należy zaliczyć duży hałas oraz silne promieniowanie. Może się pojawić również trudność w utrzymaniu prostopadłości krawędzi podczas cięcia blach o maksymalnych grubościach dla tej technologii.

Nowoczesna wypalarka plazmowa firmy Stigal, pozwala nam na uzyskanie jakości cięcia blach cienkich porównywalnych do cięcia laserowego.

Maszyna Dynamic Speed HQ daje nam możliwość:

  • zwiększenie prędkości cięcia blachy o 20-200% z zachowaniem lepszej jakości krawędzi
  • brak efektu ukosowania krawędzi
  • całkowite wyeliminowanie pętli technologicznych

Parametry maszyny:

  • obszar roboczy: 6×2 m
  • maksymalna grubość cięcia palnikiem plazmowym: do 20 mm
  • maksymalna grubość cięcia palnikiem tlenowym: do 50 mm